Herdenking Jodenvervolging Leiden 2024

Het verslag vindt u hier en wordt in de komende dagen aangevuld.

 

HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN 2024

Op zondag 14 april 2024 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Dit jaar zal de herdenking net als vorig jaar plaatsvinden in de Petruskerk aan de Lammenschansweg in Leiden.

Dit jaar zal Arnold Schalks een inleiding houden met als titel “Speuren naar lotgevallen en nabestaanden, het werk van de Werkgroep Stolpersteine Leiden”. Arnold is lid van de werkgroep Stolpersteine, kunstenaar, initiatiefnemer van de Stolpersteine in de Kloksteeg en schrijver van het boek met de titel “Steeg”,  over vijf mannelijke bewoners – allen rond 1900 geboren – van de Leidse Kloksteeg. In zijn lezing verwijst hij naar het gedenkschrift over de familie Weijl, dit kunt u op deze pagina vinden.

Chazan Ken Gould en een ensemble gevormd door Marjolein Hennes (viool), Marijke Meijer (cello) en Carla Vermeulen (piano) verzorgen de muziek. Jongere en oudere aanwezigen lezen namen van vermoorde Leidse Joden en maken een bloemenmonument.

De herdenking mocht zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers.

 

U bent van harte welkom om samen te herdenken: op zondag 14 april 2024 om 19.30 uur, Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden.  De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die niet wil vergeten.

Email: info@herdenkingleiden.nl

 

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden herdenkt op ingetogen en waardige wijze Leidse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zij wil de holocaust in herinnering houden en aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief worden betrokken. Met verhalen, muziek en rituelen wordt de vervolging van de joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook met lesmateriaal bij aan de educatie over de holocaust. Bij de herdenking is iedereen welkom, ongeacht geloof of herkomst.

 

Bloemenmonument 2023