Stolpersteine

Het doel van Stolpersteine is om de herinnering aan de Joodse slachtoffers levend te houden. Het is belangrijk dat hun namen genoemd blijven worden, ook in Leiden.

Stolpersteine zijn kleine straatstenen. Ze worden geplaatst in de stoep voor het huis waar Joodse mensen hebben gewoond, mensen die slachtoffer werden van het naziregime. In het messing plaatje bovenop staan de gegevens van de vroegere bewoners. Elke steen wordt met de hand vervaardigd. 

Verslag laatste plaatsing: 19 juni 2024 Joods Weeshuis Leiden

Laatste nieuwsberichten over Stolpersteine in Leiden

Slachtoffers herdenken
Stolpersteine – struikelstenen – is een kunstproject van Gunter Demnig uit Berlijn. Hij werkt daar sinds 1992 aan. Inmiddels zijn in steden en dorpen in heel Europa meer dan 90 000 Stolpersteine gelegd, die op een heel concrete manier de herinnering levend houden aan mensen die slachtoffer werden van het naziregime.

Stolpersteine in Leiden
Sinds 2022 organiseert de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden het plaatsen van Stolpersteine. Meer dan 250 Joodse medeburgers zijn in de oorlog weggevoerd en vermoord. De komende jaren worden voor hen stenen geplaatst bij de adressen waar zij hebben gewoond. Telkens vindt een kleine ceremonie plaats. Zo mogelijk zijn daar nabestaanden, buurtbewoners en scholen uit de omgeving bij betrokken.
Bekijk hier de stenen die tot nu toe zijn gelegd.   

Help mee
Aan het maken en leggen van de stenen zijn kosten verbonden. Voor de financiering van het project zijn we op zoek naar donateurs. U steunt dit initiatief door uw gift over te maken naar bankrekening NL33 INGB 0008 4019 54 ten name van Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden, o.v.v. Stolpersteine.

Vragen
Voor vragen kunt u mailen naar stolpersteine@herdenkingleiden.nl. Download hier de flyer.