Stolpersteine in de Kloksteeg voor de familie Weijl

Stolpersteine
volgende stenen

Op 26 maart 2021 zijn vijf stenen geplaatst voor een huis in de Kloksteeg voor huisnummer 3 (zie nieuwsbericht). Daar woonde destijds de joodse bakkersfamilie Weijl. De vijf stenen zijn voor:

Helena Weijl

Joseph Michael Weijl

Judith Weijl

Hanna Weijl

Alida Weijl

De laatste versie van het gedenkschrift over de familie Weijl is hier te downloaden.

 

 

Soms wandelde ik met mijn vader over het Rapenburg naar de joodse bakker Weil in de Kloksteeg, waar oude vaste klanten steeds kleiner wordende gemberbolussen konden kopen. Ik verheugde mij daar altijd bijzonder op, want op de toonbank van de bakker stond een glazen stopfles, waarin rode, witte en blauwe (!) schuimpjes zaten. Van de vrouw van de bakker mocht ik altijd in de fles grijpen en zo veel schuimpjes pakken als ik in één hand kon houden. Meestal had er ik drie, maar als ik hard kneep waren het er wel eens vier. Op een dag liep ik weer met mijn vader over het Rapenburg op weg naar bakker Weil. Ik liep voor mijn vader uit de Kloksteeg in. Plotseling trok mijn vader mij terug het Rapenburg op. “Waarom gaan we niet naar de bakker?“, vroeg ik. “De bakker is gesloten”, antwoordde hij. Ik begreep niet waarom mijn vader huilde en wij nooit meer gemberbolussen gingen halen. (Uit: Herinneringen van een Leids jongetje, Jan Sloos, Leids Jaarboekje 1995)

Rechts op de pagina een foto van de Kloksteeg rond 1910 met misschien wel het enige beeld van de familie Weijl: links vooraan in witte bakkersschorten mogelijk zoon Joseph Michael en Louis Weijl. Daarachter een bakkersknecht en mogelijk moeder Klaartje bij de handkar. De bakkerij bevindt zich aan de rechterkant direct achter de man met het koffertje.
(uit de bijsluiter bij de steenlegging voor de voormalige bakkerij aan de Kloksteeg 3 te Leiden).

Dit verhaal over deze joodse bakkersfamilie Weijl is geschreven door de initiatiefnemer van deze plaatsing, Arnold Schalks. Arnold gaat nog verder met zijn onderzoek naar de familie Weijl dus er zal gaandeweg mogelijk nog meer informatie bekend worden. Het verhaal staat ook op Joodsmonument.nl.

 

De laatste versie van het gedenkschrift over de familie Weijl is hier te downloaden.