Blijvend gedenken

Herdenken is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of ongelovig.
Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.


De herdenking is voor dit jaar (2021) voorzien op zondag 11 april om 19:30 uur in de Marekerk. Wij hopen van harte dat de bijeenkomst plaats kan vinden en dat u deze kunt bijwonen. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en de ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid dat er, evenals vorig jaar, een alternatieve vorm wordt gegeven aan de herdenking.

Bij de herdenking van 2020 werden de namen gelezen van 65 joodse onderduikers die hun woonplaats moesten ontvluchten en in Leiden een veilige schuilplaats zochten. Zij werden door verraad weggevoerd en zijn uiteindelijk vermoord. Door hun namen te noemen willen wij met eerbied aan hen denken en zo de herinnering levend houden.

Bekijk hier de video of lees de namen mee op de speciale herdenkingspagina. 
+ De herdenkingspagina van 2020 met de video, de tekst en de namen

 

 

+ Joods Weeshuis


Op 17 maart 1943 werd het Joods Weeshuis in Leiden ontruimd. De naam van het huis was Machseh Lajesoumim, Toevlucht voor het Kind.

Een groep van 51 kinderen en negen personeelsleden werd weggevoerd, via Westerbork naar Polen. De meesten werden op 26 maart vermoord in Sobibor.

Lees meer


+ Educatie

Permanente educatie is een belangrijk doel van onze stichting. 

Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om zich te verdiepen in de verhalen van hun joodse leeftijdsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog, en om verantwoorde keuzes te maken in hun eigen leven.

In 2020 realiseren wij een groot onderwijsproject, dankzij de bijdrage van 134 donateurs, Fonds 1818 en een onderwijsinnovatiesubsidie van Gemeente Leiden in samenwerking met SCOL en Stichting Spelend Wijs . Dit project bestaat uit:

  • Lesprogramma’s  voor Basis- en Voortgezet onderwijs in Leiden e.o.
  • Realisatie en uitvoering van meespeel-kinderopera Settela

Informatie voor leerkrachten en docenten