Herdenking ontruiming Joods weeshuis 17 maart

=> Lees hier het persbericht van de herdenking

Zondag 17 maart is er van 14.00 tot 15.00 uur een herdenking van de ontruiming van het Joodse weeshuis die 81 jaar geleden plaatsvond op 17 maart 1943. De herdenking is bij het nog bestaande gebouw van het voormalige Joodse weeshuis. Het adres is Roodenburgerstraat 1a.

Normaal gesproken is de Josephschool hierbij met leerlingen uit groep 8 aanwezig. Er worden dan verhalen van vroeger verteld over het weeshuis, een enkele leerling draagt een gedicht voor en er worden symbolisch kiezelsteentjes neergelegd door de leerlingen.

Omdat de herdenking dit jaar op zondag valt, is het dit jaar anders. Er zullen deze zondag geen leerkrachten aanwezig zijn bij de herdenking maar de kinderen kunnen zich wel opgeven. Dit kan bij Truus de Haan via info@herdenkingleiden.nl. Zo heeft Truus een beeld van het aantal kinderen dat komt. U bent als ouder/verzorger uiteraard ook van harte welkom.

Kinderen die dat willen kunnen ook een gedicht schrijven en voordragen, denk dan bij het schrijven van dit gedicht aan thema’s als: vrijheid, mensenrechten, oorlog, discriminatie, etc. Dit gedicht mag ook opgestuurd worden naar info@herdenkingleiden.nl, Truus kiest dan enkele gedichten uit die voorgedragen worden.

Kinderen van andere scholen of volwassenen die geïnteresseerd zijn, iedereen is van harte welkom.

 

De jaarlijkse herdenking van de ontruiming van het Joods Weeshuis in Leiden wordt sinds enkele jaren georganiseerd door Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden en de Historische Vereniging Oud Leiden, in samenwerking met de St. Josephschool.