Persbericht herdenking 17 maart 1943

Herdenking 2023

Herdenking van de razzia Joods Weeshuis

zondag 17 maart 2024

Op vrijdag 17 maart 1943 werden op last van de bezetter alle vijftig kinderen en negen begeleiders weggehaald uit het Joods Weeshuis in Leiden aan de Roodenburgerstraat. Via Westerbork werden zij naar de vernietigingskampen gestuurd. Slechts vijf kinderen zouden de oorlog overleven.

De kinderen vonden hier in Leiden een warm en hartelijk thuis. Soms waren ze geen wees, maar door hun ouders uit veiligheidsoverwegingen vanuit Duitsland naar Nederland gestuurd. Helaas was de bezetter wreed en meedogenloos.

Deze dramatische gebeurtenis maakt deel uit van de geschiedenis van Leiden en verdient een plaats in ons historisch bewustzijn.

De herdenking is twee jaar geleden nieuw leven ingeblazen op initiatief van Jan-Jaap de Haan namens de Vereniging Oud Leiden, in navolging van de herdenking die Jaap W. Focke jarenlang organiseerde met klassen van het Erasmus College uit Zoetermeer. De herdenking van 2023, dus 80 jaar na de razzia, werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden, de Stichting Dodenherdenking Leiden en de St. Josephschool.

De leerlingen van groep 8 van de St. Josephschool hadden een voorname rol bij die bijeenkomst: op school hadden zij samen met hun leerkracht de geschiedenis van het Weeshuis besproken en zich verdiept in de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die is op deze plek, waar kinderen van hun eigen leeftijd woonden, bijna tastbaar dichtbij. Het verhaal maakte dan ook grote indruk op de kinderen. Die indrukken hebben de leerlingen verwerkt in gedichten. Een aantal van deze gedichten zijn vervolgens tijdens de herdenkingsbijeenkomst voordragen. Ook lazen de leerlingen de namen van de kinderen en hun begeleiders en legden zij, naar oud Joods gebruik, steentjes neer bij het koffer-monument vóór het voormalig Weeshuis.

Dit jaar ligt de organisatie van de herdenkingsbijeenkomst grotendeels in handen van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden.

De herdenking op zondag 17 maart 2024 zal beginnen om 14.00 uur bij het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat 1A, in de Leidse Burgemeesterswijk.

De beëindiging van de herdenking gebeurt met het uitspreken van het Kaddisj, het Hebreeuwse gebed dat bij deze gelegenheid plechtig zal worden gezegd.

Belangstellenden zijn zeer welkom bij deze korte plechtigheid. Wie dat wil kan een steentje of een eenvoudige bloem neerleggen bij het genoemde koffermonument.

Een verslag van de herdenkingen in 2022 en 2023 is te lezen op: https://herdenkingleiden.nl/herdenking17maart/

Foto: Herdenking 2023

Voor meer informatie:

Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden

Corjan den Hollander, secretaris

info@herdenkingleiden.nl