Herdenking Jodenvervolging: 16 april 2023

Uitnodiging HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN 2023

Op zondag 16 april 2023 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Dit jaar zal de herdenking voor het eerst plaatsvinden in de Petruskerk aan de Lammenschansweg in Leiden.

Dit jaar zullen Arthur van Kleeff en Wil Witte een Leidse geschiedenis vertellen met de titel: “De biechtstoel van de Petruskerk”. Eén en ander wordt omlijst met joodse gezangen door chazan Ken Gould en muziek door Herman Lodder (orgel/piano) en de violisten Karin Goei en Adriaan Bedner.

De herdenking mocht zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers, onder wie ongeveer 20 schoolkinderen die een mooie bijdrage leverden met het oplezen van namen en het maken van een bloemenmonument.

Afgelopen jaren is ons lesmateriaal voor Basis- en Voortgezet onderwijs, waaronder een ‘meespeel-opera’ met subsidie van o.a. de gemeente Leiden verder ontwikkeld. Voor dit lesmateriaal over Leidse kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog, verwijzen we u naar onze website ( https://www.herdenkingleiden.nl/educatie/) .

U bent van harte welkom om samen te herdenken: op 16 april om 19.30 uur, Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden.  De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die niet wil vergeten.

De herdenking is dit jaar niet online te volgen, ook niet achteraf.

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden herdenkt op ingetogen en waardige wijze Leidse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zij wil de holocaust in herinnering houden en aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief worden betrokken. Met verhalen, muziek en rituelen wordt de vervolging van de joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook met lesmateriaal bij aan de educatie over de holocaust. Bij de herdenking is iedereen welkom, ongeacht geloof of herkomst.

 

 

Foto’s (2022) Heiko Bertram (www.heikobertram.nl):