Herdenking ontruiming Joodse Weeshuis in Leiden

klik hier naar het verslag van de herdenking van 2023

 

Fotoverslag van de herdenking van 17 maart 2022. Onder het fotoverslag de tekst van de uitnodiging.

Jan-Jaap de Haan van Historische Vereniging Oud Leiden heet iedereen welkom, mede namens de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden, de Stichting Dodenherdenking Leiden en leerkrachten van de St. Jozephschool.
Hij memoreert in het kort het verhaal van de ontruiming van het Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat op 17 maart 1943. Kinderen van groep 8 van de St. Jozephschool staan er omheen. Zij hebben gedichten gemaakt en lezen de namen voor van hen die werden weggevoerd en niet zijn teruggekeerd, 46 kinderen en 9 begeleiders. Totaal werden 50 kinderen en 9 begeleiders weggevoerd, vier van de kinderen hebben de oorlog overleefd.

 

Na het lezen van een naam leggen de kinderen een steentje op het koffermonument. Ook worden enkele van de gemaakte gedichten voorgelezen. (We hopen deze gedichten eerdaags op deze pagina te plaatsen.)

Er is een grote groep belangstellenden bij de herdenking aanwezig.

 

Na afloop worden ook nog bloemen gelegd en praat burgemeester Henri Lenferink na met een groepje kinderen van de St. Jozephschool.

 

Het koffermonument aan de Roodenburgerstraat.

 

De bloemen en de gelegde steentjes blijven achter als iedereen weer is vertrokken.

 

Ook de deur herinnert aan de historie.

 

 

Herdenking ontruiming Joodse Weeshuis in Leiden:

donderdag 17 maart 2022 a.s. van 13.30 – 14.30 uur

Op donderdag 17 maart a.s. is het 79 jaar geleden dat het Joods Weeshuis in Leiden werd ontruimd. Vijftig weeskinderen en negen personeelsleden werden door de Leidse politie op last van de bezetter weggevoerd. Slechts vier kinderen zouden de oorlog overleven.

De ontruiming wordt op 17 maart a.s. herdacht door leerlingen van groep acht van de Leidse St. Josephschool. Dat gebeurt tussen 13.30 en 14.30 uur bij het Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat. De leerlingen lezen de namen van weggevoerde kinderen voor en leggen steentjes op het Koffer-monument voor het Weeshuis, naar oud Joods gebruik. 

Belangstellenden zijn welkom bij deze korte plechtigheid.

De herdenking is een gezamenlijk initiatief van

  • de Historische Vereniging Oud Leiden
  • de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden
  • de Stichting Dodenherdenking Leiden
  • leerkrachten van de St. Josephschool

De organisaties hopen dat volgend jaar, als de ontruiming 80 jaar geleden is, een nieuwe initiatiefgroep is ontstaan die de jaarlijkse herdenking op zich neemt.

 


1940. Lotte (uiterst rechts) met enkele kinderen in de tuin van het Weeshuis. (Foto: uit de album van Lotte Adler)

 

Herdenkingen 17 maart