Herdenking Jodenvervolging Leiden 2022

De opname van de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden van 24 april 2022 in de Marekerk is via onderstaande YouTube play-list te bekijken, het bestaat uit drie items die achter elkaar worden afgespeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=gLavaJnj6Pw&list=PL6bHO5xuZ3FBZFL336qkHDC1nNenioJ-f

Bekijk hier het programmaboekje 2022

 

 

De uitnodiging:

Op zondag 24 april 2022 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden plaats. Na 2 jaar van online herdenken, zijn we blij dat we weer een herdenking kunnen houden in de Marekerk in Leiden.

Dit jaar zal dr. Pauline Micheels een Leidse geschiedenis vertellen. Haar joodse grootouders woonden vóór en tijdens de oorlog aan de Witte Singel. Zij staan centraal in haar verhaal. Eén en ander wordt omlijst met joodse gezangen door chazaniet Tanja Verstelle en muziek door het gamba-duo Cassandra Luckhardt en Abel Streefland.
De herdenking mocht zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers, onder wie ongeveer 20 schoolkinderen die een mooie bijdrage leverden met het oplezen van namen en het maken van een bloemenmonument.

Afgelopen jaar is ons lesmateriaal voor Basis- en Voortgezet onderwijs, waaronder een ‘meespeel-opera’ met subsidie van o.a. de gemeente Leiden verder ontwikkeld. Voor dit lesmateriaal over Leidse kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog, verwijzen we u naar onze website ( https://www.herdenkingleiden.nl/educatie/) .

U bent van harte welkom om samen te herdenken: op 24 april om 19.30 uur, Marekerk, Lange Mare 38, Leiden. De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die niet wil vergeten.

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden herdenkt op ingetogen en waardige wijze Leidse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Zij wil de holocaust in herinnering houden en aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief worden betrokken. Met verhalen, muziek en rituelen wordt de vervolging van de joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook met lesmateriaal bij aan de educatie over de holocaust. Bij de herdenking is ieder een welkom, ongeacht geloof of herkomst.

Voor meer informatie:
Email: info@herdenkingleiden.nl
Website: www.herdenkingleiden.nl
Truus de Haan
Arno Hanssen