Educatiemateriaal aangeboden aan burgemeester Lenferink

lees/luister Sleutelstad over deze gelegenheid
lees het artikel hierover in het Leids Nieuwsblad (pagina 7)

Vandaag, woensdag 15 december 2021, is in het gebouw van het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat educatiemateriaal van onze Stichting door een aantal kinderen aangeboden aan burgemeester Henri Lenferink. Er is materiaal voor de basisschool (vanaf groep 6) en materiaal voor de middelbare school (leerjaar 1-4). Het materiaal is digitaal beschikbaar op de website van de Stichting.

De kinderen bij deze gelegenheid waren de kleinkinderen van Rene Taselaar en George Junge. De families Taselaar en Junge woonden ten tijde van de oorlog in de Tiboel Siegenbeekstraat en de kinderen speelden met de joodse kinderen uit de gezinnen Van Tijn en Bloemkoper.

De burgemeester vindt het erg belangrijk dat het onderwijs aandacht besteedt aan dit onderwerp en is benieuwd naar hoe het materiaal ervaren wordt.

Gesineke Veerman (Spelend Wijs) is de schrijver van het materiaal, dat is ontwikkeld op basis van gastlessen en met hulp van docenten en leerlingen.

Het onderwijsproject is financieel mogelijk gemaakt dankzij een onderwijsinnovatiesubsidie van Gemeente Leiden, en een bijdrage van 134 donateurs via crowdfunding, Fonds 1818, SCOL en Stichting Spelend Wijs.

Foto’s Henk Aschman

Truus de Haan, voorzitter van de Stichting, legt uit waarom we bij elkaar zijn.


Twee kinderen bieden het educatiemateriaal aan burgemeester Henri Lenferink aan.

Een deel van de mensen kon er vanwege besmettingen niet bij zijn maar kan alles via Teams goed meebeleven (en vice versa).
De familie Junge, een leraar die bij de ontwikkeling van het materiaal heeft meegedaan en Gesineke Veerman, de schrijfster van het materiaal, doen digitaal mee via de laptop van Barbera Bikker.

Leo Levie biedt de burgemeester ook nog twee boeken aan, een boek over zijn familiegeschiedenis en het recent verschenen boek van Jaap Focke over het joods weeshuis in Leiden.

De burgemeester gaat met een enorme stapel leeswerk naar huis.

 

Een aantal vertegenwoordigers van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en de familie Taselaar.

Leo Levie en Jessica Hillhorst, beleidsmedewerker Onderwijs van de gemeente Leiden.

 

De voorkant van een van de materialen.