Boek: Machseh Lajesoumim

Op 12 december 2021 was er een interview op Sleutelstad over dit nieuw verschenen boek.
  English translation of this article can be found below the Dutch version.

Recent verscheen een bijzonder boek voor de Leids Joodse geschiedenis. Jaap W. Focke deed jarenlang onderzoek en schreef een (Engelstalig) boek over het voormalig Joods Weeshuis Machseh Lajesoumim aan de Roodenburgerstraat. Een indrukwekkend boek met het verhaal van het Weeshuis maar ook diverse verhalen van bewoners die een deel van hun leven in dit weeshuis hebben gewoond. Juist door die persoonlijke geschiedenissen wordt het geheel nog indrukwekkender. De verhalen worden verteld in de context van de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat veel bronvermeldingen, mooie foto’s en een goede index.
Een kostbaar monument voor een historie die nog steeds verteld moet worden.

Jaap W. Focke, Machseh Lajesoumim, A Jewish Orphanage in the City of Leiden, 1890-1943 (Amsterdam 2021).

Het boek is te bestellen bij AUP (29,95) of bij bol.com (29,99).
Internationale website waar het boek te koop is: AbeBooks. 
Digitaal is het te lezen via Open Access OAPEN.

 

Recently a special book for Leiden Jewish history was published. Jaap W. Focke did years of research and wrote a book about the former Jewish Orphanage Machseh Lajesoumim at the Roodenburgerstraat. An impressive book with the story of the orphanage but also several stories of residents who lived in this orphanage for part of their lives. These personal histories make the book even more impressive. The stories are told in the context of the years before and during the Second World War. The book contains many source citations, beautiful photographs and a good index.
A precious monument to a history that still needs to be told.

Jaap W. Focke, Machseh Lajesoumim, A Jewish Orphanage in the City of Leiden, 1890-1943 (Amsterdam 2021).

The book can be ordered from AUP (29,95) or bol.com (29,99).
International website where the book is for sale: AbeBooks 
Digitally it can be read through Open Access OAPEN.