17 maart 1943 78 jaar geleden

Vandaag 78 jaar geleden vond de ontruiming plaats van het Joods Weeshuis in Leiden.