Sylvain Hekster

vorige naam / volgende naam / namenlijst


Sylvain Hekster

07-06-1931 Amsterdam
09-07-1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
21-12-1937 – 15-02-1940

(foto van Joods monument.nl) 

 

 

 

Vader:
Louis Hekster, diamantslijper en kapper (bron: gemeente Amsterdam)
06-01-1909 Amsterdam
09-07-1943 Sobibor

Moeder:
Rachel Levee, diamantsnijdster (bron: gemeente Amsterdam)
23-05-1908 Amsterdam
09-05-2003 Terneuzen

Zusje:
Carry Hekster
11-04-1933 Amsterdam
02-11-1942 Auschwitz

Stiefmoeder:
Eva Groen, kapster (bron: gemeente Amsterdam)
29-10-1908 Amsterdam
09-07-1943 Sobibor

 

Sylvain kwam eind 1937 als zesjarige jongen in het Joodse Weeshuis in Leiden terecht. Zijn ouders scheidden formeel op 14 april 1938, waarbij zijn vader voogd werd en zijn moeder toeziend voogd.
De familie Hekster woonde in Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 91. Sylvain bleef tot begin 1940 in het Joods Weeshuis in Leiden en verhuisde daarna naar Utrecht (Justus van Effenstraat 23). Zijn zus Carry woonde bij haar grootouders Hekster.
Toen zijn vader hertrouwde met Eva Groen in augustus 1941, ging Sylvain bij hen wonen. In juni 1943 werd Sylvain samen met zijn vader en stiefmoeder opgepakt. Ze woonden op dat moment aan de Wetstraat 24 in Amsterdam. Op 21 juni kwamen ze in Westerbork aan en op 6 juli 1943 werden ze gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor.

De moeder van Sylvain, Rachel Levee, overleefde de oorlog. Volgens het archief van het Nederlandse Rode Kruis (CADSU dossier uit de jaren ’60) werd ze in mei 1944 gearresteerd in Amsterdam en kwam ze in Westerbork terecht. Ze werd enkele dagen later naar Bergen Belsen gedeporteerd. Op 1 mei 1945 werd ze bevrijd in Eidelstadt. Na 1 juli 1945 kwam ze via Zweden weer terug naar Nederland. Rachel was haar tweede man (Sacksioni) en haar twee kinderen verloren in de oorlog.

In een losse verklaring in het CADSU dossier staat ook nog: ‘Ondergetekende, R. Sacksioni – Levée, wonende te Doesburg, verklaart hierdoor deelneemster te zijn geweest aan het binnenlands verzet. Betrokkene heeft illegaal gewerkt voor het Wachttoren Genootschap. Dit was ook de reden dat zij is gearresteerd.’ (1963).

In 2001 schreef ze over haar ervaringen in een Duits vrouwenwerkkamp in ‘Ontwaakt’, een blad van de Jehova’s getuigen. Ze noemt Sylvain ‘een levendig en ondernemend jongetje‘. Al snel na de bevrijding hoorde ze van een mede-Jehovagetuige dat Sylvain en Carry waren opgepakt en niet meer waren teruggekeerd. Ook haar tweede man L. Sacksioni was ze verloren. Alleen haar dochter Johanna uit haar tweede huwelijk en haar jongste zus hebben de oorlog overleefd.

Sylvain komt voor in het boek Geleende gezichten van Koos Stel uit 2014 over het kunstproject van Ada Stel. Het bevat 102 geschilderde portretten van kinderen, elk portret staat symbool voor één van de 102 deportatietransporten vanuit Westerbork.

 

Leiden, maart 2021 / feb 2022 / oktober 2023, Barbera Bikker

 

Documenten en foto’s: 

De registratiekaart van Kamp Westerbork van Sylvain Hekster is te vinden via collections.arolsen-archives.org: Sylvain Hekster. 

Uit: Geleende gezichten, Koos Stel (2014)

Joods Monument: Sylvain Hekster

vorige naam / volgende naam / namenlijst

 

Wij hebben ons best gedaan om deze informatie te checken en de bronnen te achterhalen. Mocht u desondanks correcties of aanvullingen hebben, dan vragen wij u om contact op te nemen met de redactie via webmaster@herdenkingleiden.nl