Ruth Liffmann

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Ruth Liffmann

16-11-1934 Düsseldorf
overleefde de oorlog

Weeshuisperiode:
20-04-1939 – 13-6-1939

 

 

Ruth Liffmann werd in 1934 in Düsseldorf geboren. In 1938  kwam ze naar Nederland, eerst naar Amsterdam, daarna naar Rotterdam en op 20 april 1939 naar Leiden.  Na een kort verblijf in Leiden verhuisde Ruth naar België. Haar vader woonde in Brussel.

Op Dokin.nl is correspondentie te vinden over Ruth:

‘Bij deze heb ik de eer U mede te deelen, dat dinsdag 13 dezer (juni 1939) het meisje Ruth Liffmann naar België is vertrokken; zij is door een onzer employé’s naar Esschen gebracht, alwaar zij door den vader is overgenomen,’

Aldus staat geschreven in een brief van secretaris Belinfante van het Joodse Weeshuis aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (bron: Dokin.nl).

Ruth overleefde de oorlog, net als haar vader en haar moeder.

 

vorige naam / volgende naam / namenlijst