Reina Segal

In 1942 zijn van de oudere inwoners van het weeshuis pasfoto’s gemaakt. Mogelijk vanwege een poging naar Engeland uit te wijken.