Nathan, Sara, Lies, Hanna en Elchanan Italie

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

 

Nathan Italie

10-04-1890 Leeuwarden
26-03-1943 Sobibor

Leraar Nederlands
Directeur Weeshuis
24-01-1922 – 17-03-1943

 

 

 

Sara Italie-Schaap

01-12-1897 Sneek
07-12-1932 Rotterdam
Sara was de eerste echtgenote van Nathan

 

 

 

 

Elisabeth (Lies) Italie-Cohen
02-03-1902 Leiden
26-03-1943 Sobibor

Datum huwelijk: 23-06-1934

 

 

 

 

Hanna Italie 1942

 

Hanna Sara (Hanna) Italie 
11.05.1935 Leiden
26.03.1943 Sobibor

Hanna was de dochter van Nathan en Lies

 

 

 

 

 

 


Elchanan Tsewie (Elchanan) Italie 

08-02-1937 Leiden
26-03-1943 Sobibor

Elchnan was de zoon van Nathan en Lies

 

 

 

 

 

Vader en moeder Nathan Italie
Enoch Italie en Heintje ‘t Hart

Vader en moeder Sara Schaap
Salomon Schaap, winkelier en Naatje Keizer

 

Nathan Italie was op 10 april 1890 in Leeuwarden geboren. Hij werd leraar Nederlands. Hij had na zijn gymnasiumdiploma aan de universiteit Nederlandse letteren gestudeerd. Hij werd directeur van het Leidse Joodse Weeshuis in 1922, toen het nog aan de Stille Rijn was gevestigd. Hij bleef uiteindelijk ruim 21 jaar directeur van het Leidse Weeshuis. Nathan Italie en zijn eerste vrouw Sara Schaap waren kinderloos, net als de vorige echtparen die het weeshuis als leiding had gehad. Sara overleed eind 1932, ze was 35 jaar oud.

Weduwnaar Nathan trouwde in 1934 met Elisabeth Cohen uit Leiden. Zij kregen samen twee kinderen, Hanna Sara en Elchanan Tsewie. Een echtpaar met kinderen, daar was bij de bouw geen rekening mee gehouden dus er vonden aanpassingen plaats om te zorgen dat Nathan en zijn gezin in het Weeshuis konden blijven wonen. Hierover is meer te lezen in het boek Machseh Lajesoumim.

Nathan Italie had samen met zijn eerste en later tweede vrouw een grote rol in het leven van de kinderen uit het Weeshuis. Ook hierover is te lezen in het boek Machseh Lajesoumim en ook in het verhaal over het Joodse Weeshuis dat op deze website staat. Zijn beleid was in pedagogisch opzicht vernieuwend en vooruitstrevend. ‘De sfeer in het huis werd huiselijk gehouden, zodat het aanvoelde als één groot gezin. Ook heel vernieuwend was de aandacht voor persoonlijk bezit en de persoonlijke levenssfeer. De kinderen kregen een beetje zakgeld, dat ze zelfstandig mochten besteden, en ze hadden ieder een eigen kastje. Elke zondag mocht familie op bezoek komen.’ Italie zorgde ook voor een goede plek als kinderen achttien jaar werden, dat was de leeftijd dat de kinderen uiterlijk het weeshuis verlieten. Toen in de oorlog joodse inwoners niet meer mochten verhuizen, bleven de kinderen die achttien jaar werden in het weeshuis wonen, zoals Sally Montezinos.

In 1942 kwam aan de Cronesteijnkade buurman Hijme Stoffels en zijn vrouw Emilie wonen. Er ontstond een intensief contact en ze probeerden Nathan Italie – met name in het begin van 1943 – over te halen om kinderen van het Weeshuis te laten onderduiken, maar Italie wilde dit niet: ‘Dat kan ik niet doen, die kinderen zijn aan mij toevertrouwd. Ik laat ze niet gaan. Als het lot moet komen dat wij niet kunnen blijven, dan aanvaard ik dat.’ Hijme Stoffels vertelde dit later aan Gerard Kerkvliet en Martin Uitvlugt. (Een pot Piccalilly voor Westerbork, Gerard Kerkvliet en Martin Uitvlugt (1988, Jaarboek Leidse Historische Vereniging). Ook in het boek Machseh Lajesoumim is uitgebreid over het contact tussen Stoffels en Italie te lezen.

Toen kwam 17 maart 1943. Alle kinderen en de staf van het Weeshuis werden meegenomen door de Leidse politie en naar het station gebracht. Daar vandaan werden ze naar Westerbork getransporteerd. Vier kinderen uit deze groep overleefden de oorlog.

Nathan werd met zijn gezin met het eerstvolgende transport vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd, samen met de rest van de staf en een deel van de kinderen. Op 26 maart 1943 werden zij daar vermoord.

Hanna werd zeven jaar, Elchanan zes jaar.

Nathan Italie werd 52 jaar en zijn vrouw Lies Italie-Cohen werd 41 jaar.

 

Foto’s en documenten van/over de familie Italië:

Personeel weeshuis 1930 (Album Hyme Stoffels) 
Van links naar rechts: Mien Gobes, Nathan Italie, Sarah Italie-Schaap, Rachel Bierschenk en Jet de Leeuw

 

Voorjaar 1934, Nathan Italie centraal op de foto.

Zomer 1934 Henriette van Pels (Godsdienstlerares 1933-1936), Mien Gobes, Lies Italie-Cohen, Nathan Italie, Jet de Leeuw, Rachel Bierschenk (staand)

 

Hanna Italie 1935
Hanna Italie 1935

 

Hanna en Elchanan Italie, zomer 1937

 

1938, het gezin van Nathan en Lies Italie-Cohen.

 

Hanna Italie 1938
Hanna Italie 1938 achter het weeshuis. Je ziet achter haar de zijgevel van Cronesteinkade 20. Rechts op de achtergrond het koor van de Petruskerk aan de Lammenschansweg.

 

Elchanan Italie zit bij Jopie op schoot, Hanna Italie rechts bij Max.

 

Geertje met Louis Fleurima, Hanna Italie, Melna Fleurima en Elchanan Italie.

 

Hier ook Geertje met Louis Fleurima, Hanna Italie, Melna Fleurima en Elchanan Italie.

 

Nog een foto met de kleintjes uit het album van Lotte. Dini Ridderinkhof (niet-joodse kinderjuffrouw) aan de wandel op de Zeemanlaan met negen kinderen. Winter 1939/1940. Geheel rechts Hanna Italie, dochtertje van de Weeshuisdirecteur.

 

Nathan Italie is op 5 mei 1940 50 jaar geworden.
Op de foto zien we van links naar rechts: Onbekend, Bram Spiro, Annie Simons, Jet de Leeuw, Esther Appel, Juul Beem, Esther van Santen, Elisabeth Italie-Cohen, Nathan Italie en Floortje Althenberg

Hanna Italie 1940

Hanna Italie 1940

Anna Heymans met Hanna en Elchanan Italie
Voor de erker 1940 Anna Heymans met Hanna (staand) en Elchanan Italie

 

Elchanan Italie, 1940

 

1940. Lotte Adler (uiterst rechts) met enkele kleintjes in de tuin van het Weeshuis. Staand naast Lotte Elchanan en Hanna Italie.

 

De foto is mogelijk gemaakt ter gelegenheid van de zesde verjaardag van Hanna Italie, het dochtertje van de directeur. (precies in het midden, vóór de kinderjuffrouw Henny de Rooij) op 11 mei 1942. Een andere gelegenheid zou de vijfde verjaardag van de tweeling Louis en Melna Fleurima kunnen zijn (op 21 mei). Vóór de bank zit op de grond Mindel Färber, in het midden Hanna’s broertje Elchanan. (bron informatie: Kasteleyn)

 

Hanna Italie 1942
Hanna Italie 1942 Op de joodse school, Pieterskerkhof 4. Voorjaar 1942

 

Nathan Italie 1942

 

Elisabeth Italie-Cohen

 

18 maart 1943: Nathan Italie stuurt een briefkaart, gepost op station Zwolle met verzoek aan Stoffels om de papieren voor “Barneveld” te regelen.

18 maart 1943: Briefkaart van Nathan Italie uit Westerbork. Groet uit barak 66

 

Joodsmonument.nl: Nathan Italie, Elisabeth Italie-Cohen, Hanna Italie en Elchanan Italie.

vorige naam / volgende naam / namenlijst