Sally Montezinos

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl


Salomon Levie (Sally) Montezinos

06-05-1924 Den Haag
04-11-1943 Dorohucza
(volgens In Memoriam 30.11.1943)

Weeshuisperiode:
21-12-1926 – 17-03-1943

 

 

Vader: David Levie Montezinos 15-2-1879 Amsterdam – 29-9-1926 Amsterdam
Moeder: Louise Hagenaar 11-1-1887 Amsterdam – 23-4-1943 Sobibor

Broers en zussen, sommigen gehuwd en met kinderen:
1. Branca Montezinos 1-10-1909 Amsterdam – 9-7-1943 Sobibor
2. Jacob Levie Montezinos 27-3-1911 Amsterdam – 13-3-1943 Sobibor
3. Grietje Montezinos  21-9-1912 Den Haag- 30-9-1942 Auschwitz
4. Anna Montezinos  5-1-1914 Den Haag- 13-3-1943 Sobibor
5. Bilha Montezinos  11-4-1916 Den Haag – 11-12-1942 Auschwitz
6. Eva Montezinos  30-8-1917 Den Haag- 26-8-1942 Auschwitz
7. Abraham Levie Montezinos  23-8-1919 Den Haag – 31-10-1942 of 31-1-1943 Auschwitz
8. Josephina Montezinos 17-5-1922 Den Haag – 13-3-1943 Sobibor

Biografie:

Salomon Levie (Sally) Montezinos was de jongste uit een gezin met negen kinderen. Het gezin woonde eerste in Amsterdam en verhuisde in 1911 naar Den Haag.

Vader David Levie overleed in 1926, Sally was toen nog maar ruim twee jaar oud. Moeder Louise bleef achter met het grote gezin. De oudste drie kinderen bleven thuis en de jongste zes kinderen gingen uiteindelijk naar verschillende weeshuizen. Vier kinderen gingen naar het Haagse Weeshuis (Raamstraat), Josephina van vier en Sally van twee hadden de minimumleeftijd van vijf jaar nog niet bereikt en zij bleven eerst nog eventjes thuis.

Eind december 1926 had het Joodse Weeshuis in Leiden, toen nog aan de Stille Rijn, plaats voor Sally. Een paar weken later kon Josephine naar het Portugees-Israëlitische Meisjesweeshuis in Amsterdam.

In 1929 verhuisde het Weeshuis in Leiden naar de Roodenburgerstraat. Sally was een van de weinige kinderen die aan de Stille Rijn had gewoond en bleef tot 17 maart 1943. De andere drie waren Jettie Bobbe, Reina Segal en Harry Spier. 

Na zijn middelbare school ging Sally bij de zadelmakerij van de firma Brussé op de Middelweg in Leiden werken, waar ook Leo Auerhaan een baan had.

Hans Kloosterman schrijft in één van zijn brieven over Sally op de dag van de ontruiming op 17 maart 1943: “Twee van de jongens die […] werkten; Sally Montezinos en Salomon Ritmeester, waren niet thuis. Het tehuis was totaal omringd door de Politie en toen Sally en Salomon aankwamen waarschuwde de Politie hen om niet naar binnen te gaan en terug te gaan naar hun werk om daar de nacht af te wachten. Helaas tegen het advies van die Politieagent gingen de jongens toch naar binnen om bij hun broers en zusters te blijven. […] we waren broers en zusters; een grote familie. Het was helaas het einde voor hen.

In Westerbork bedankte Sally meneer en mevrouw Stoffels op 26 maart 1943 voor de toegezonden pakjes. De eerste groep van kinderen en leiding was toen al naar Sobibor gedeporteerd. Hij schreef een groet ‘namens de kinderen’. Half april bleek hij met Piet de Vries en Hans Kloosterman naar barak 64 te zijn verhuisd, ‘gevolg van een andere indeling op basis van leeftijden’. En hij schreef: ‘De lucht is hier uitstekend, maar als het waait is het erg stoffig en als het regent een baggerzooi van jewelste. We liggen hier in een nieuwe barak met veel jongelui. Ik hoop a.s. zondag te voetballen. Binnenkort wordt hier ook gekorfbald.’ Ruim een week na dit briefje van 19 april 1943 werd hij gedeporteerd.

Zijn moeder was op 20 april gedeporteerd vanuit Westerbork en Sally een week later. Zou hij zijn moeder gezien hebben daar? Sally was de één-na-laatste van het ouderlijk gezin die werd gedeporteerd. Niemand van dit gezin overleefde de oorlog.

Sally was één van de twee mannen uit het transport van 27 april 1943 die een kaartje naar Nederland stuurde. Het kaartje is helaas verloren gegaan.

Op 4 november 1943 werd het kamp, zoals dat heette, geliquideerd – alle gevangenen werden doodgeschoten. Daarom werd 4 november 1943 als zijn overlijdensdatum bepaald na de oorlog.

In het boek Machseh Lajesoumim staat veel beschreven over Sally Montezinos.

 

Foto’s en brieven van Sally Montezinos: 

Op 19 april 1943 stuurt Jetty Mogendorff een brief uit Westerbork. Daaronder staat een stuk van Sally Montezinos en bovenin een paar regels van Frieda Lichtenbaum. Met potlood een aantekening ‘Sally vanmorgen vertrokken’

 

Voorjaar 1933 – Sally staat rechts aan de buitenkant, middelste rij. Er ligt een hand op zijn schouder en hij heeft zijn hand op de schouder van het meisje voor hem.

 

Voorjaar 1932 Sally staat half achter een andere jongen (David Beem).

 

Groepsfoto 1932, Sally zit vooraan op de grond, tweede van links.

 

Groepsfoto april of mei 1933 Sally Montezinos is de jongen met de step.

 

Groepsfoto voorjaar 1933 Voorste rij (inclusief de twee meisjes), links: Sally Montezinos

 

Groepsfoto 1934, Sally zit op de grond, links.

 

1937, Sally achteraan de tweede van links.

 

Sally Montezinos, 1938

Brief Sally Montezinos aan Levisson, 1938

 

Sally Montezinos, 1942

 

Sally Montezinos, 1942 

 

vorige naam / volgende naam / namenlijst