Jetty, Cecilia en Roza Mogendorff

vorige naam / volgende naam / namenlijst


Henriette (Jetty) Mogendorff

23-11-1925 Amsterdam
30-04-1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
28-07-1942 – 17-03-1943

 

 

 

 


Cecilia Mogendorff

05-11-1926 Amsterdam
30-04-1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
28-07-1942 – 17-03-1943

 

 

 

 


Roza Mogendorff
01-12-1932 Amsterdam
30-04-1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
04-11-1942 – 17-03-1943

 

 

Vader:
Izaak Mogendorff (koopman)
09-01-1887 Goor
30-04-1943 Sobibor

Moeder:
Naatje Hillesum (hoofd van fröbelschool, bron: Leonard Kasteleyn)
05-06-1889 Amsterdam
30-04-1943 Sobibor

 

De twee oudste zussen Mogendorff, Henriette en Cecilia, werden in juli 1942 door hun ouders in het Weeshuis in Leiden ondergebracht, waar zij als ‘hulp’ werden ingeschreven (bron: Zegveld). Ze waren toen respectievelijk zeventien en zestien jaar oud. Aangezien twee weken eerder, op 14 juli 1942, de eerste grote razzia in Amsterdam had plaatsgevonden, nemen we aan dat de meisjes om veiligheidsredenen in het weeshuis gingen ‘werken’. Mogelijk hoopten hun ouders dat weeshuiskinderen niet voor deportatie in aanmerking kwamen. Hun zusje Roza volgde later, in november.

De meisjes woonden met hun ouders en zusje in Amsterdam, Den Textraat 5 a-huis. Op hun pasfoto’s zien we de Jodenster op hun kleding (ingevoerd op 3 mei 1942).

Er zijn twee brieven van Jetty Mogendorff bewaard gebleven, die zij vanuit Westerbork stuurde aan de familie Stoffels (de buren van het weeshuis) om hen te bedanken voor de pakketten die ze hadden gestuurd. ‘We waren er allen zeer door verrast, daar het als een reddende engel in de nood kwam, we hebben er zeer van gesmuld! Toch wil ik nog enige dingen verzoeken die we zeer hard nodig hebben…’ ‘…Van de Joodse Raad hoorden we dat u meende dat wij hier geheel zonder toezicht zijn achtergebleven, dit is niet waar, een dame van een ander weeshuis, mevrouw Prins, heeft toezicht over alle weeshuizen’ (dd 6 april 1943). Kennelijk leefde ze in Westerbork niet bij haar ouders, die ze er naar alle waarschijnlijkheid wel terugvond.

In haar tweede brief, van 19 april stond dat er ‘erge veranderingen’  waren gekomen. De oudste jongens waren verhuisd naar een andere barak en er was een indeling in leeftijdsgroepen gemaakt. ‘We eten dus wel in dezelfde barak, maar niet meer aan dezelfde tafel’…  Eén ding is werkelijk fijn, minstens éénmaal per week gaan we onder de douche, je hebt het dan ook echt nodig in deze stof.’

Didia Klein schreef in haar brief van 2 mei aan de familie Stoffels: ‘Even wilde ik u berichten dat de meisjes Mogendorff met hun ouders vertrokken zijn‘.

Henriette, Cecilia, Roza en hun ouders werden op 27 april gedeporteerd naar Sobibor, waar ze direct na aankomst in de gaskamers zijn vermoord.


Foto’s en documenten van de kinderen Mogendorff:

Op 6 april 1943 stuurt Jetty Mogendorff een brief uit Westerbork. 

Op 19 april 1943 stuurt Jetty Mogendorff een brief uit Westerbork. Daaronder staat een stuk van Sally Montezinos en bovenin een paar regels van Frieda Lichtenbaum. Met potlood een aantekening ‘Sally vanmorgen vertrokken’

De registratiekaarten in Westerbork van de kinderen zijn via de website collections.arolsen-archives.org in te zien: Jetty, Cecilia, Roza.


Henriette Mogendorff (pasfoto 1942)


Cecilia Mogendorff (pasfoto 1942)

 

Joods Monument Jetty Mogendorff, Cecilia Mogendorff en Roza Mogendorff

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Wij hebben ons best gedaan om deze informatie te checken en de bronnen te achterhalen. Mocht u desondanks correcties of aanvullingen hebben, dan vragen wij u om contact op te nemen met de redactie via webmaster@herdenkingleiden.nl