Hans Kloosterman

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Anthonius Hartog (Hans) Kloosterman

Amsterdam 19.2.1927 –
In weeshuis: 2.12.1929 – 17.3.1943 = 13.3 jaar (van 2.9 tot 16.0 jaar)
Naar Westerbork 17.3.1943
Ontslagen uit Westerbork 26.5.1943
Overleden: 2.5.2005 Kingwood (Australië)

Vader:
Antonius Hubertus Kloosterman
Amsterdam 25.3.1907
Moeder:
Eva Turfkruijer
Amsterdam 28.5.1909 – 30.9.1942 Auschwitz

Hans is op 2.3.1927 erkend door zijn vader. Op grond van zijn niet-Joodse vader is een zogenaamde G-1 verklaring aangevraagd door de buurman van het weeshuis, Hijme Stoffels. Op 2 april 1943 stuurt Hans een telegram dat de Arierverklaring uiterlijk komende maandagmorgen in Westerbork moet zijn. Deze verklaring komt pas op 18.3.1943 aan, één dag na de ontruiming van het weeshuis. De heer Stoffels stuurt de verklaring dan door naar Westerbork via de Duitse Dienstpost. Hij stuurt op 3 april een telegram ter bevestiging. Deze post komt nooit aan. Op 6 april 1943 stuurt de Joodse Raad een brief aan Stoffels; de G1-verklaringen voor Kloosterman en de Vries zijn op 23 maart met Duitse Veldpost verzonden. Op 6 april stuurt het Emigratiebureau Westerbork een briefje met een verzoek om een kopie.  Op 15 april komt er een briefje dat hangende de G-1 verklaringen Hans Kloosterman en Pieter de Vries in het kamp mogen blijven. Op 18 april 1943 stuurde Hans een briefkaart. Stonden al tweemaal op transport, maar kregen “Zurueckstellung”. Op 22 april stuurt H. Stoffels de originele G-1 verklaringen nog eens op. Op 28 april komt de ontvangsbevestiging. Een verzoek tot ontslag uit het kamp wordt ingediend.
Op 11 mei 1943 stuurt Hans een briefkaart uit Westerbork. Pakket ontvangen. Op 26 mei 1943 stuurt Pieter de Vries een telegram. Op weg naar huis komen morgen.

Er is een zestal brieven van Hans Kloosterman aan Leonard Kasteleyn, waarin hij zijn ervaringen in het weeshuis en in Westerbork beschrijft. Hij is een van de twee jongens die op het laatste moment uit Westerbork werden vrijgelaten omdat ze half Joods waren.
De moeder van Hans was 18 jaar toen ze Hans kreeg! Haar vriendje was Katholiek.
Ze heeft ruim twee jaar bij haar “schoonfamilie” gewoond. Daarna heeft ze Hans naar het Joods Weeshuis gebracht en is ze terug gegaan naar haar Joodse familie.
Hans’ vader heeft hem erkend. Daardoor heeft hij zo’n niet-Joodse achternaam als Kloosterman. Zijn moeder heette Eva Turfkruijer. Kijk ook eens naar zijn voornamen: Antonius Hubertus is bepaald Katholiek!

Lees hier 6 brieven van Hans over de tijd van het Weeshuis en daarna 

Foto’s en documenten van/over Hans Kloosterman: