Gretha Goldenberg

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl


Gretha Goldenberg

24-1-1936 Amsterdam
5-3-1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
4-12-1939 – 6-3-1942

 

 

 

 

Ouders:
Vader onbekend
Berta Goldenberg, Ilnice 12-1-1910 – 30-09-1942 Auschwitz

Nationaliteit: Tsjecho-Slowaaks

 

Biografie: 

Gretha’s moeder was ongehuwd; waarschijnlijk was ze met haar ouders en zus naar Nederland gekomen. Ze was dienstbode en werd zwanger van Gretha. Ze bracht Gretha onder in Tehuis Annette, vernoemd naar oprichtster Annette Versluys-Poelman. Het huis was bedoeld voor ongehuwde moeders en kun kinderen. Het was gevestigd aan de Amsterdamse Alberdingk Thijmstraat 36-40.
Toen Gretha bijna vier jaar was, werd ze naar het Leidse Joodse Weeshuis gebracht. Ze woonde er ruim twee jaar.

Volgens Zegveld staat ze op één foto, naast dienstbode Geertje Gebert, die het verhaal over het weghalen van Gretha later heeft verteld.

In het boek Machseh Lajesoumim van Jaap Focke wordt uitgebreid dit verhaal over Gretha beschreven.

Op 6 maart 1942 werd Gretha door een politieagent opgehaald en naar Westerbork gebracht. Waarschijnlijk was haar moeder op dat moment ook in Westerbork. Haar moeder werd naar Auschwitz gedeporteerd eind juli, Gretha niet. Haar moeder werd niet direct bij aankomst vermoord, ze leefde er nog circa twee maanden. Rond die tijd, op 28 september 1942, werd Gretha uit Westerbork ontslagen, onduidelijk is waarom. Het gebeurde op dezelfde dag dat tante Marie naar Auschwitz gedeporteerd. Of het een verband heeft is onzeker, want volgens de registratie van de Joodse Raad kaart van Marie lijkt het erop dat zij pas op 10 augustus 1942 in Westerbork was gearriveerd.

Op 2 oktober werd ze in het Joodse Meisjesweeshuis in Amsterdam opgevangen, Rapenburgerstraat 171. Enkele maanden later werd dit weeshuis ontruimd en Gretha kwam toen op 11 februari voor de tweede keer in Westerbork terecht. Op 2 maart 1943 werd ze gedeporteerd naar Sobibor waar ze werd vermoord. Ze werd slechts zeven jaar.

Gretha staat ook in het boekje Negen namen, het eerste transport naar Sobibor, uitgave van Stichting Sobibor. 
Of Gretha inderdaad op de vermelde foto in het boekje staat is onzeker.

 

Leiden, 18 september 2022, Barbera Bikker

 

Uiterst rechts Gretha Goldenberg. De volwassen vrouw is dienstbode Geertje Gebert. Ontleend aan W.F. van Zegveld, “De Joden van Leiden”

 

Joodsmonument.nl: Gretha Goldenberg

vorige naam / volgende naam / namenlijst