Didia Klein

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Didia Klein

12-05-1925 Parijs
06-05-2001 Bergen Noord-Holland

Weeshuisperiode:
10-02-1930 – 17-3-1943

 

 

 

 

Vader: Onbekend

Moeder:
Elisabeth Marianne Klein
22-07-1887 Den Helder
30 of 31-11 of 12-1924 ambtshalve in Parijs en 29-11-1925 terug uit Parijs.

Man:
Heintz Cahn
29-08-1920 Kerkrade

Didia woonde in Amsterdam. Haar man gaf in Westerbork als laatste adres op Kerkrade, Schaesberg 60.

Didia was bevriend met Corrie Frenkel; zij zaten in dezelfde klas op de ULO.

Documenten: 

Didia heeft de oorlog overleefd door op 10 mei 1943 een (schijn)huwelijk aan te gaan met één van de musici van het kamporkest. Zie haar huwelijksacte
Zij is in stilte begraven in Bergen NH. Zij woonde daar als D. de Boer – Klein

In het NIOD-archief is een brief van Didia bewaard gebleven uit Westerbork van 2 mei 1943, gericht aan de familie Stoffels.
Zij vertelt hierin dat de meisjes Mogendorff met hun ouders “vertrokken” zijn samen met Sally Montezinos. Verder vraagt ze om een hele lijst met kleding en noodzakelijk toiletartikelen. Lees de brief…

Op 9 september 1943 stuurt ze een briefkaart uit Westerbork naar de familie Stoffels. Ze heeft het de laatste maanden zo druk gehad dat ze haar schrijfbeurt heeft laten voorbijgaan. Ze verwacht dan spoedig af te reizen. Ze ondertekent de briefkaart met D. Cahn-Klein. Lees de briefkaart…

Na de oorlog stuurt ze op 19 juli 1945 een brief aan Juffrouw Burgerhout. Ze denkt dan dat ze mogelijk de enige overlevende van het weeshuis is. Deze brief is terug gevonden in het archief van de familie Stoffels. Lees deze brief…

NB. De brieven van Didia behoeven toelichting. De kinderen kregen hun kleding van het weeshuis. Als ze weg gingen naar een betrekking of zoiets, dan kregen ze een complete uitzet mee. In dat kader zijn haar vragen om kleding heel normaal.

 

18-03-1943 Westerbork
21-09-1943 Auschwitz
19-01-1945 Ravensbruëck
01-04-1945 Buchenwald; daar wordt zij bevrijd op 26-04-1945

 

Foto’s en brieven van Didia Klein:

vorige naam / volgende naam / namenlijst