Charles (Chaim) Kirschenbaum

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Deze pagina wordt momenteel geredigeerd. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl


Charles Kirschenbaum

02.09.1926 Belfort (Frankrijk)
26.03.1943 Sobibor

Weeshuisperiode:
17.11.1930 – 17.3.1943

 

 

 

Vader:
Mozes Kirschenbaum (Majzesz), Pottenbakker
Baranov (Polen) 4.10.1900 – 7.3.1930 Leiden

Moeder:
Cizla (of Cyrla of Cirla) Deischwits / Dersalerwitz /Derschewitz
Jodlawa (Polen) 10.4.1906 –
Woonde in Antwerpen, Lange Kevitstraat 31

 

Charles kwam ruim een half jaar na het overlijden van zijn vader in het Joodse Weeshuis in Leiden terecht, hij was toen vier jaar oud. Zijn vader woonde niet in Leiden maar verbleef langere tijd in het Academisch Ziekenhuis in Leiden (AZL) vanwege zijn gezondheid.

In 1938 schreef Charles, net als de andere kinderen, een felicitatiebriefje aan de heer Levisson, regent van het weeshuis, ter gelegenheid van zijn verjaardag.
Beste Mijnheer Levisson,
In de eerste plaats wil ik u(w) feliciteren met uw 60tigste verjaardag. Zolang ik u niet zie, doe ik het maar op papier. Ik geloof dat u zich niet zal vervelen, want met al die briefjes lezen gaat er heus wel een halve dag mee om, dat zult u wel een prettig werk vinden. En ik hoop dat u al die briefjes met geduld mag lezen. En ik weet u bent een goede man die heel wat missen kan en vaan komen kan op chanoeka. Ik hoop, dat u nog lang kan leven. Ik weet niet veel te schrijven, maar toch wat.
Hartelijke groeten van Charles Kirschenbaum
‘.
Een illustratie van dit briefje is bij de foto’s en documenten onderaan deze pagina terug te vinden.

Op de registratiekaart van Westerbork staat dat Charles boodschapper was in het Weeshuis sinds 1942.

Onderstaande informatie is gebaseerd op Zegveld en Kasteleyn. 

Charles en zijn vader en moeder komen alledrie in het Politiearchief Leiden voor.

Zijn vader kwam in Leiden op 30 oktober 1928 vanuit Antwerpen (Terlist of Teilisstraat 43; eerder Belfort). Hij kwam naar Leiden en ging naar het AZL ‘voor eenige weken tot herstel van gezondheid’. Hij ging op 18 februari 1929 weer naar huis en kwam op 30 november dat jaar weer terug. Op 7 maart 1930 overleed hij in het AZL.

Charles’ zijn moeder kwam twee dagen nadat hij in het Weeshuis was opgenomen één dag naar Leiden. Ze kwam op 15 december nog een keer en bleef toen maximaal drie maanden, op 16 maart werd ze ambtshalve afgemeld, het adres was Levendaal 8.

Charles werd op 26 april 1938 ingeschreven in het politieregister, elf jaar oud is hij dan. Op 10 maart 1943 wordt hij gearresteerd en ambtshalve afgeschreven.

Charles was de eerste ‘buitenlander’ in het weeshuis. (afgezien van de Belgische vluchtelingen die niet in de basisregistratie van de gemeente Leiden voorkwamen.) Hij was goed bevriend met Lothar. Beiden hadden de Poolse nationaliteit. Waarschijnlijk sprak hij Jiddish.

 

Foto’s en documenten van Charles Kirschenbaum:

 

Chaim (Charles) Kirchenbaum, 1938
Chaim Kirschenbaum in 1938, gefotografeerd ter gelegenheid van de felicitatie van Levisson.

 

Het felicitatiebriefje voor Levisson.

 


Charles Kirschenbaum

 

Foto van Charles uit het Nationaal Archief, Rijksvreemdelingendienst, inv. nr 496

 

 


Charles is het derde kind van links in het groepje kinderen dat op een stoel zit.

 

Groepsfoto 1931 Charles staat achter de bank, derde van links.

 

Registratiekaart van Charles Kirschenbaum van Westerbork