Mindel Färber, 1942

foto-album van Lotte Adler
idem
Fotoalbum Pieter de Vries