Een groep meisjes met de kinderjuffrouw en een stagaire achter het weeshuis, augustus of september 1939

Foto-album Lotte Adler