Een uitstapje van de Joodse Jeugdvereniging ‘Mishnan Hajaddeen’, augustus 1939