Stolpersteine – oude pagina

(dit is de oude pagina, ga naar de nieuwe pagina)

 

 

overzicht Stolpersteine in Leiden
Doneren
De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden gaat het plaatsen van Stolpersteine in Leiden organiseren voor Joodse slachtoffers. Meer dan 250 Joodse medeburgers zijn in de oorlog weggevoerd en vermoord. De komende jaren worden voor hen stenen geplaatst bij de adressen waar Joodse mensen hebben gewoond. Telkens vindt een kleine ceremonie plaats. Zo mogelijk zijn daar de nabestaanden bij betrokken. Dat geldt ook buurtbewoners, scholen en organisaties uit de omgeving.

Het doel van het plaatsen van deze stenen is om de herinnering aan de Joodse slachtoffers uit Leiden levend te houden. Het is belangrijk dat hun namen genoemd blijven worden.

Vrijdag 25 maart 2022 zijn twee Stolpersteine geplaatst ter hoogte van de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel, voor Rachel Cosman-Mendes da Costa en Arnold Carel Cosman. Klik hier voor het bericht met foto’s hierover.

Het verhaal van de familie Cosman zal verteld worden door hun nabestaande Pauline Micheels tijdens de jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in Leiden op zondag 24 april. U bent welkom om deze herdenking bij te wonen.

 

Op woensdag 15 juni willen we negen stenen gaan plaatsen op zes adressen, drie in de Vogelwijk en drie in de Raadsherenbuurt.

 

U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de stichting.

Heeft u behoefte aan contact over de Stolpersteine in Leiden? Mail dan naar stolpersteine@herdenkingleiden.nl.

Voor de financiering van het project zijn we op zoek naar donateurs en sponsors. U steunt ons initiatief door uw gift over te maken naar NL33 INGB 0008 4019 54 ten name van Herdenking Jodenvervolging Leiden, o.v.v. Stolpersteine. De Stichting heeft de ANBI status. Elk bedrag is welkom.

 

Stolpersteine

Soms wandelde ik met mijn vader over het Rapenburg naar de joodse bakker Weil in de Kloksteeg, waar oude vaste klanten steeds kleiner wordende gemberbolussen konden kopen. Ik verheugde mij daar altijd bijzonder op, want op de toonbank van de bakker stond een glazen stopfles, waarin rode, witte en blauwe (!) schuimpjes zaten. Van de vrouw van de bakker mocht ik altijd in de fles grijpen en zo veel schuimpjes pakken als ik in één hand kon houden. Meestal had er ik drie, maar als ik hard kneep waren het er wel eens vier. Op een dag liep ik weer met mijn vader over het Rapenburg op weg naar bakker Weil. Ik liep voor mijn vader uit de Kloksteeg in. Plotseling trok mijn vader mij terug het Rapenburg op. “Waarom gaan we niet naar de bakker?“, vroeg ik. “De bakker is gesloten”, antwoordde hij. Ik begreep niet waarom mijn vader huilde en wij nooit meer gemberbolussen gingen halen. (Uit: Herinneringen van een Leids jongetje, Jan Sloos, Leids Jaarboekje 1995)

Stolpersteine of Struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een monument, verspreid over geheel Europa en het gedenkt (onder andere) joodse slachtoffers van het nationaal-socialisme.

Een ‘stolperstein’ is een betonnen steen van 10 bij 10 centimeter met een goudkleurig plaatje bovenop. Op dat plaatje staan de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van overlijden van degene die hiermee wordt herdacht. De stenen worden in het trottoir geplaatst voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s zijn vermoord. Ook in Leiden zijn enkele Stolpersteine.

Op 26 maart 2021 zijn vijf nieuwe stenen geplaatst voor een huis in de Kloksteeg (zie nieuwsbericht). Daar woonde destijds de joodse bakkersfamilie Weijl. De vijf stenen zijn voor:

– Hanna Weijl
– Helena Weijl
– Joseph Michael Weijl
– Judith Weijl
– Alida Weijl

Rechts een foto van de Kloksteeg rond 1910 met misschien wel het enige beeld van de familie Weijl: links vooraan in witte bakkersschorten mogelijk zoon Joseph Michael en Louis Weijl. Daarachter een bakkersknecht en mogelijk moeder Klaartje bij de handkar. De bakkerij bevindt zich aan de rechterkant direct achter de man met het koffertje.
(uit de bijsluiter bij de steenlegging voor de voormalige bakkerij aan de Kloksteeg 3 te Leiden).

Dit verhaal over deze joodse bakkersfamilie Weijl is geschreven door de initiatiefnemer van deze plaatsing, Arnold Schalks. Arnold gaat nog verder met zijn onderzoek naar de familie Weijl dus er zal gaandeweg mogelijk nog meer informatie bekend worden. Het verhaal staat ook op Joodsmonument.nl

De vijf stenen in de Kloksteeg.