ANBI

De Stichting heeft sinds 16 december 2021 een ANBI status.

De benodigde documenten ter ondersteuning hiervoor vindt u hier:

Beleidsplan Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden

Jaarverslag met o.a. inkomsten en uitgaven boekjaar 2022

Contactpagina

 

Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden
KvK nummer 75212579
Rechtsvorm Stichting

Fiscaal nummer / RSIN 860188929

De bestuurders doen dit werk vrijwillig, er staat geen vergoeding tegenover.